Doradztwo

Doradztwo

Coaching

Coaching

Szkolenia

Szkolenia

KAIZEN

KAIZEN

"Pokochaj Siebie"

Audyt

Audyt

Misja

MISJA FEE sp. z o.o. "Budowanie długoterminowych relacji biznesowych opartych na zaufaniu i profesjonalnej obsłudze"

Dzięki realizacji misji chcemy być wiodącą firmą doradczo-szkoleniową świadczącą profesjonalne usługi i rozwiązywać kompleksowe problemy biznesu i samorządów terytorialnych dla klientów na globalnych, regionalnych i lokalnych rynkach oraz umożliwiać zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności kapitału intelektualnego firm, samorządów, instytucji i innych organizacji, poprzez samorozwój osobisty i zawodowy  w/w zasobów.

WARTOŚCI - co jest dla nas najważniejsze:

Jakość i doskonalość - oznaczające działanie, którego jakość przewyższa oczekiwania klientów, innowacyjność. Stale się zmieniamy i rozwijamy, zgodnie z filozofią Kaizen, tak aby realizowane przez nas usługi doradcze, szkoleniowe, konsultingowe pozostawały na jak najwyższym poziomie. Chcemy być najlepsi – dlatego stawiamy na nieustający rozwój.

Praca zespołowa - wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. Budujemy dobre, długoterminowe relacje z klientami i we własnym gronie, umiemy docenić odmienny punkt widzenia oraz potrafimy się skutecznie komunikować. Dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami.

Otwartość - "Różnorodność jest źródłem bogactwa i zmian, nieustanną szansą". Patrzymy w przyszłość, słuchamy innych, odrzucamy uprzedzenia. Jesteśmy elastyczni, energetyczni i przygotowani na szybką reakcję. Z pasją realizujemy powierzona zadania. Posiadamy unikalną zdolność inspirowania i przekonywania innych.

Partnerstwo i uczciwość - nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, kierując się szacunkiem, odpowiedzialnością, zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem. Respektując różnice kulturowe, szanujemy partnerów związkowych, handlowych. Dbamy również o rozwój współpracowników. 

 

Zespół

Grzegorz Kruszyński - Prezes Zarządu FEE sp. z o.o.

Grzegorz Kruszyński

Prezes Zarządu FEE sp. z o.o.
Mariola Kruszyńska - Prokurent sp. z o.o.

Mariola Kruszyńska

Prokurent sp. z o.o.
Bożena Sawicka - Kierownik biura zarządu

Bożena Sawicka

Kierownik biura zarządu
Magdalena Kruszyńska - psycholog

Magdalena Kruszyńska

psycholog
Sylwia Petryna - osoba współpracujaca, trener, doradca, coach

Sylwia Petryna

osoba współpracujaca, trener, doradca, coach
Tomasz Futkowski - osoba współpracująca, specjalista składu komputerowego, grafik

Tomasz Futkowski

osoba współpracująca, specjalista składu komputerowego, grafik
Bartosz Szczepiński - osoba współpracująca, informatyk, programista, webdeveloper

Bartosz Szczepiński

osoba współpracująca, informatyk, programista, webdeveloper
Grzegorz Kruszyński - Prezes Zarządu FEE sp. z o.o.

Grzegorz Kruszyński

Prezes Zarządu FEE sp. z o.o.

Prezes Zarządu FEE sp. z o.o., ekspert z zakresu funduszy unijnych, trener przedsiębiorczości, doradca biznesowy, coach, doradca zawodowy, terapeuta

Wykształcenie:

Wyższe ekonomiczne + najważniejsze studia podyplomowe: Coaching w Biznesie, Rachunkowość i kontrola finansowa, Orientacja i Poradnictwo Zawodowe oraz Szkoła Psychoterapii Uzależnień

Szkolenia m.in.

* Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, 20H CCE "Umiejętności i narzędzia w pracy coacha" IV i IX 2015,

* Centrum Doradczo - Szkoleniowe Quality: Szkolenie z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów metodą 8D, IV 2015,

* Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Wrocławski Intytut Psychoterapii, V - IX 2016

Doświadczenie:

  • Od 1996r związany z organizacją i zarządzaniem podmiotami gospodarcznymi, w tym głównie z sektora organizacji pozarządowych,
  • od 2002r założyciel/fundator i członek Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,
  • 12 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań edukacyjnych/społecznych i na relizację zadań inwestycyjnych - ze źródeł przedakcesyjnych i unijnych,
  • autor i koordynator ponad 80 różnorodnych projektów unijnych o łącznej wartości ponad 60 mln zł,
  • współzałożyciel partnerstw samorządowych i biznesowych np. Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu, Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt, Lokalna Organizacja Turystyczna "Aglomeracja Wałbrzyska",
  • członek Zarządu - Skarbnik LOT "Aglomeracja Wałbrzyska,
  • od 2004 roku doświadczenie w zakresie  opracowywania: studiów wykonalności, analiz finansowych dla biznesu i sektora publicznego oraz strategii rozwoju dla samorządów i biznesu.
  • trener umiejętności/coach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu uzależnienia

Motto:

"Moja praca ma przynosić mi przyjemność i satysfakcję, ma być moją pasją a nie obowiązkiem"

Prywatnie:

Tata Marty, Magdy i Agnieszki, początkujący półmaratończyk ...do biegania słucha muzyki transowej ...

Mariola Kruszyńska - Prokurent sp. z o.o.

Mariola Kruszyńska

Prokurent sp. z o.o.

Prokurent FEE sp. z o.o., ekspert z zakresu Polski Cyfrowej, konsultant ds. funduszy unijnych, audytor, trener przedsiębiorczości, doradca biznesowy, coach, konsultant Kaizen, mediator

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Bankowa - Prawo Zamówień Publicznych, 2007 rok Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Audyt i Kontrola Zarządcza w sektorze publicznym, 2014 rok Obecnie przygotowuje się do obrany pracy dyplomowej na Politechnice Warszawskiej na Akademii Kaizen.

Szkolenia:

*Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni: Szkolenia, standardy działania, certyfikacja szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, II 2010,

*Instytut Amity: Szkolenia ART, Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z trudną młodzieżą, V 2010,

*Centrum Studiów Samorządowych w Kielcach: Szkolenia Modułowe MES 2010 dla doradców zawodowych, VII-IX 2010,

*Fundacja Eudajmonia: Zatrudnienie wspomagane, II 2014,

*Dobre Kadry: Metody aktywizacji i organizacji pracy osób niepełnosprawnych, VI 2014,

*Competence Training & Coaching: Asertywność, Zarządzanie czasem i automotywacja, VII-VIII 2014,

*Profes sp. z o.o.: Szkolenia w zakresie Ekobiura, Standaryzacji, Wizualizacji z zastosowaniem filozofii Kaizen, VIII - XI 2014,

*Inprogress sp. z o.o.: Certyfikacja: PRINCE2 Fundation Certificate oraz PRINCE2 Registered Practitioner Certificate, I 2015,

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, IV 2015,

*OpEx Group: Certyfikowane szkolenie Six Sigma Green Belt, III - IV 2015,

*Centrum Doradczo - Szkoleniowe Quality: Szkolenie z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów metodą 8D, IV 2015,

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Umiejętności i narzędzia w pracy coacha", IX 2015,

*Akademia Bliżej: Szkoła Mediacji, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VI 2016,

*Akademia Bliżej: Mediacje Cywilno - Gospodarcze, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VII 2016.

Doświadczenie:

Ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w branży IT, której znajomość wykorzystuje do dzisiaj. Obecnie pracuje jako doradca oraz szkoleniowiec w obszarze: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zakładania podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej, doskonalenia procesów i ciągłego doskonalenia. Niezależny doradca i wdrożeniowiec w zakresie Lean Office w NGO oraz filozofii Kaizen w usługach. Specjalista w zakresie wsparcia dla osób uzależnionych oraz młodzieży po ośrodkach wychowawczych. Doświadczenie związane z pracą w Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem studiów wykonalności, analiz finansowych dla biznesu i sektora publicznego oraz współtworzy ze swoimi klientami strategie rozwoju, biznesu i strategie marketingowe. Na co dzień propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu oraz etykę w biznesie. Na swoich szkoleniach zawsze powtarza, że należy skupić się na profesjonalnej realizacji, a pieniądze same do nas przyjdą.

W wolnym czasie opracowuje własne materiały szkoleniowe i standaryzowane dokumenty z obszaru zarządzania, Lean Office i Kaizen.

Motto:

Jeśli inni mogą, to ja tym bardziej

Prywatnie:

Mama Marty, zakochana w górach i jeździe konnej...

Bożena Sawicka - Kierownik biura zarządu

Bożena Sawicka

Kierownik biura zarządu

Wykształcenie:

w trakcie kontynuacji.


Zdobyte umiejętności/szkolenia:

"Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D", "Standardy tworzenia i funkcjonowania ciał konstrukcyjno-doradczych w tym Rad Działalności Pożytku Publicznego", "Projekty unijne - kluczowe aspekty ich finansowania i księgowego rozliczania", "Animacja czasu wolnego", "Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych POKL", "Współczesne formy współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym", "Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach poddziałania 9.1.2 - warsztaty wypełniania wniosków", "System Informacji Oświatowej - wprowadzanie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych po 01 stycznia 2015r", " Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie".
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych pod kątem merytorycznym, załącznika i PEFS-a. Przygotowanie oraz analiza ewaluacji. Umiejętność prowadzenia rekrutacji. Praca w sekretariacie wyuczyła umiejętność kontaktu z Beneficjentem. Organizacja konferencji, imprez okolicznościowych. Animacja Czasu wolnego.


Hobby:

Odkrywanie nowych miejsc, fotografia.

Magdalena Kruszyńska - psycholog

Magdalena Kruszyńska

psycholog

Obecnie pracuje na stałe jako terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR, Psycholog o specjalności klinicznej, dietetyk, psychodietetyk.

Wykształcenie:

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.

Akademia Dietetyki , Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork Education, Wellness Club Centrum Zdrowia i Urody.

Szkolenia:

* „Psycholog jako trener-psychoedukator”,

* „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”

* Kurs doskonalący „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”

* Kurs doskonalący „Praca z osobą uzależnioną. Pomoc psychologiczna”

* Kurs doskonalący „Metoda dialogu motywującego. Praca z trudnym nastolatkiem”

* Metoda dialogu motywującego z osobami doświadczającymi przemocy

* Kurs doskonalący „Autyzm. Podstawy diagnozy i terapii”

* Kurs doskonalący „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

* Kurs doskonalący „Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie”

* Animator Osoby Niepełnosprawnej i Starszej

 

Doświadczenie:

Pięcioletnie doświadczenie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii w Opolu nauczyło ją wielu umiejętności, w tym między innymi organizacyjnych, kierowniczych oraz interpersonalnych. W ramach działalności stowarzyszenia organizowała i koordynowała m.in. szkoleniami, konferencjami naukowymi, prelekcjami, działaniami charytatywnymi, działaniami na rzecz integracji oraz rozwoju kulturalnego i naukowego studentów - nie tylko psychologii. Półroczny staż przy boku jednego z najlepszych psychoterapeutów w Opolu, Pani Magdaleny Stańczyk bardzo dobrze przygotował ją do pracy psychologa. Liczne wolontariaty odbyte w placówkach zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi, DDA i DDD oraz z niepełnosprawnościami wzbogaciły jej doświadczenie zawodowe. Praktyki nabrała również w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu oraz Fundacji Prodeste pracującej z dziećmi z rzadkimi chorobami genetycznymi (w tym różne zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz ich rodzicami.Pracowała jako asystentka dyrektora w ośrodku terapii naturalnych Delfin w Opolu. Oprócz obowiązkami administracyjnymi, zajmowała się tam prowadzeniem oraz organizacją szkoleń z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, pomocą psychologiczną, doradztwem psychodietetycznym oraz działem Public Realations. Obecnie pracuje jako terapeutka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, także jako szkoleniowiec z zakresu psychodietetyki, technik relaksacyjnych i umiejętności miękkich oraz jako psychodietetyk. Interesuje ją Człowiek, dlatego dąży do holistycznego poznania i pomocy drugiej osobie. Specjalistka w zakresie zaburzeń odżywiania, zmian szkodliwych nawyków, pracy nad samorozwojem i wykorzystywaniem własnego potencjału oraz radzenia sobie ze stresem.

 

Motto:

„Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni” oraz „Nigdy nie żałuj tego, co Cię spotkało, ponieważ w tamtym czasie, to mogło być dokładnie to, czego potrzebowałeś”

Prywatnie:

Pasjonuje się kulturą wschodu, naturoterapią, medycyną konwencjonalną, a także podróżami i sportem.

Sylwia Petryna - osoba współpracujaca, trener, doradca, coach

Sylwia Petryna

osoba współpracujaca, trener, doradca, coach

Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Coachingu, 2010 rok Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na Akademii Kaizen.

Szkolenia:

*CPC TAX,: Innowacje w modelach biznesowych, VI.2015

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, IV 2015,

*Profes sp. z o.o.: Szkolenia w zakresie Ekobiura, Stadaryzacji, Wizualzacji, Coachingu z zastosowaniem filozofii Kaizen, VIII - XI 2014,

*Competence Training & Coaching: Zarządzanie czasem i automotywacja, VIII 2014,

*Dobre Kadry: Metody aktywizacji i organizacji pracy osób niepełnosprawnych, VI 2014,

*Profi Biznes Group / certyfikowany program ICF, Akredytacja ICF Coaching – ACC, 2013/2014

*Open Managment Edukation Center Sp. z o.o., Międzynarodowy Certyfikat Prince 2 Foundation, Międzynarodowy Certyfikat Prince 2 Practitioner, Certyfikat – Budżetowanie projektów, Certyfikat - Zarządzanie zespołem projektowym, 04-11.2012

*Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Świadectwo ukończenia Szkoły Menadżerów Instytucji Rynku Pracy (budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, budowanie i zarządzanie projektem, prawo zamówień publicznych, ewaluacja, monitoring i sprawozdawczość projektowa, projekt partnerski i wykorzystanie lokalnego potencjału społecznego), 10-11.2007

*GRUPA KRAS,  Autorska Szkoła Trenerska Krzysztofa Krasa, Dyplom trenera biznesu, 2003/2004

*Telewizja Polska Oddział Wrocław, Certyfikat PR, 11.2000

Doświadczenie:

Doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Pracuje jako Projekt Manager, doradca oraz szkoleniowiec w obszarze: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, wsparcia menadżerów i zespołów w osiąganiu celów, zakładania podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej, doskonalenia procesów i ciągłego doskonalenia. Niezależny doradca i wdrożeniowiec w zakresie Lean Office w NGO i MŚP oraz filozofii Kaizen w usługach. Ekspert oceniający wnioski na szczeblu rządowym. Specjalizuje w wykorzystaniu rozwiązań IT w przedsiębiorstwach i pracy projektowej. Praktyk zarządzania projektami metodą Prince2. W swojej pracy łączy umiejętności miękkie (jako doradca, trener oraz coach) i twarde (zarządzając projektami i inwestycjami, w tym w obszarze IT). Jako akredytowany coach International Coach Federation pracuje z klientami stosując kodeks etyczny ICF.

Prywatnie:

Mama Doriana, zafascynowana filozofią wschodu, uwielbia się śmiać

Tomasz Futkowski - osoba współpracująca, specjalista składu komputerowego, grafik

Tomasz Futkowski

osoba współpracująca, specjalista składu komputerowego, grafik


Zdobyte umiejętności/szkolenia:
22-letnie doświadczenie w branży reklamowej. Bardzo dobra znajomość programów ADOBE (InDesign, Photoshop,
Illustrator) oraz programu Quark. Posiadanie umiejętności obsługi programów Dreamweaver,
Flash oraz pakietu MS-Office. Biegła obsługa systemów operacyjnych rodziny Windows.
Duża wiedza z zakresu druku i branży drukarskiej. Wiedza na temat technologii internetowych oraz programów
do nieliniowego przetwarzania materiałów video. Dobra znajomość zagadnień z dziedziny fotografii cyfrowej
oraz sprawne posługiwanie się aparatami lustrzanymi firmy Canon. Prawo jazdy kategorii B, ukończone kursy
dotyczące komunikacji i marketingu.

Motto:
"Bądź codziennie lepszym niż wczoraj."

Prywatnie:
Tata Madzi i Julii, mąż Basi.

Hobby:
Latawce akrobacyjne, drony, paragliding, sporty ekstremalne, freediving, akwarystyka, fotografia, podróże.

Bartosz Szczepiński - osoba współpracująca, informatyk, programista, webdeveloper

Bartosz Szczepiński

osoba współpracująca, informatyk, programista, webdeveloper

Partnerzy

Miasto Świdnica

Miasto Świdnica

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Stare Bogaczowice

Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój

Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój

Czarny Bór

Czarny Bór

Oferta

Doradztwo

Doradztwo

Coaching

Coaching

Szkolenia

Szkolenia

KAIZEN

KAIZEN

"Pokochaj Siebie"

Audyt

Audyt

Doradztwo

Oferujemy kompleksowe usługi związane z profesjonalnym doradztwem zewnętrznym oraz ekspertyzami w następujących obszarach:

a) fundusze unijne,
b) przedsiębiorczość,
c) zarządzanie,
d) optymalizacja
e) doradztwo personalne

Współpracujemy z profesjonalnymi konsultantami i ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w danym obszarze.

Pracujemy na audytorskich standardach pracy w klientem wykorzystując zarówno własne autorskie jak i certyfikowane narzędzia z obszaru zarządzania i doradztwa personalnego.

Zakres współpracy obejmuje:

Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących usług doradczych:

Świadczymy usługi doradcze dla Biznesu, JST, NGO oraz osób indywidualnych

Służymy Państwu swoją wiedzą, wsparciem i doświadczeniem.

Coaching

- coaching indywidualny - biznesowy i kariery,
- coaching grupowy i zespołowy,
- live coaching,
- coaching dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- coaching - Jak pokochać siebie?

Współpracujemy z profesjonalnymi coachami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z drugim człowiekiem w wielu obszarach osobistych i zawodowych,

Pracujemy według standardów Polskiej Izby Coachingu wykorzystując własne narzędzia coachingowe oraz narzędzia oparte na doświadczeniach naszych coachów.

Zakres współpracy obejmuje również:

Nasze usługi coachingowe skierowane są dla:

Służymy Państwu swoją wiedzą, wsparciem, doświadczeniem i DYSKRECJĄ.

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowe związane z rozwojem osobistym osób indywidualnych, grup oraz zespołów w instytucji. W ramach realizowanych projektów świadczymy usługi szkoleniowe specjalistyczne.

Zespół osób zaangażowanych w realizację usług szkoleniowych posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne z obszaru przygotowania i obsługi szkoleń. Współpracujemy z trenerami praktykami z kilkuletnim doświadczeniem w danym obszarze.

Pracujemy na audytorskich standardach pracy z klientem wykorzystując zarówno własne autorskie jak i certyfikowane narzędzia szkoleniowe.

Zakres współpracy obejmuje:

Specjalizujemy się w prowadzeniu następujących szkoleń:

Świadczymy usługi szkoleniowe dla Biznesu, JST, NGO oraz osób indywidualnych. Usługi realizujemy zarówno u klienta jak i sprawdzonych przez nas ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce.

Służymy Państwu swoją wiedzą, wsparciem i doświadczeniem.

KAIZEN

Lean Office i Kaizen - oferujemy kompleksowe usługi związane z profesjonalnym wparciem z zakresu Lean Office oraz filozofii Kaizen. Współpracujemy z profesjonalnymi konsultantami i niezależnymi ekspertami Kaizen z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Lean Office dla Biznesu, JST oraz NGO.

 

Pracujemy na audytorskich standardach pracy w klientem wykorzystując zarówno własne autorskiej jak i certyfikowane narzędzia z obszaru zarządzania i optymalizacji, w tym narzędzi Six Sigma.

Zakres współpracy obejmuje:

Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących usług:

Świadczymy usługi doradcze dla Biznesu, JST, NGO oraz osób indywidualnych, które Filozofię Kaizen chciałyby wdrożyć w swoim procesie rozwojowym.

Służymy Państwu swoją wiedzą, wsparciem i doświadczeniem.

"Pokochaj Siebie"

"Pokochaj Siebie" to:
- specjalistyczna oferta rozwojowa - szyta na miarę i potrzeby klienta,
- zespół specjalistów w wielu różorodnych dziedzinach
- absolutna dyskrecja


"Pokochaj Siebie"
to:

-
unikalna oferta bardzo szerokiego spektrum pomocy/wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, pokonywania przeszkód i budowania miłości i szacunku do samego siebie,

-
oferta skierowana zarówno do osób fizycznych jak również do podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych

- oferta wzmacniająca istniejący potencjał organizacji lub minimalizująca istniejące zagrożenia/ograniczenia/przedszkody na drodzę rozwoju organizacji/zespołu,

- oferta koncentrująca sie się na potencjale ludzi, na emocjach, wzajemnej współpracy, budowaniu partnerstwa i zrozumienia,

-
Coaching: coaching w biznesie, live coaching, coaching dla osób uzależnionych,

- Rozwój osobisty: treningi umiejętności, szkolenia w zakresie budowania zespołów i pracy zespołowej,

- Terapia i wsparcie doradcze: uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnia behawioralne,

- Różnorodne metody wsparcia:  terapia uzależnień, terapia wg M. Ericksona, Terapia Skoncetrowana na Rozwiązaniach

 

Kontakt wyłącznie z: Grzegorz Kruszyński: 601 262 182, grzegorz@fee.pl

Audyt

Oferujemy kompleksowe usługi związane z audytem wewnętrznym oraz czynności doradcze w audytowanym obszarze u klienta.

Współpracujemy z profesjonalnymi audytorami z wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

Pracujemy na autorskich narzędziach audytorskich opartych na doświadczeniach własnych oraz naszych klientów.

Zakres współpracy obejmuje:

Wykonujemy audyty dla Biznesu, JST oraz NGO

Służymy Państwu swoją wiedzą, wsparciem i doświadczeniem.

Doświadczenie

Dane rejestrowe

FEE sp. z o.o.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000411305

ul. Romana Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych

NIP: 886-297-69-44

REGON: 021820600

Data wpisu do KRS: 14.02.2012

Konto bankowe: 25 1050 1908 1000 0090 9348 8089

Kapitał Założycielski: 10.000 PLN